Bli medlem i CHF

Bli medlem nu!

Fyll i formuläret nedan.

Sätt in 100:- på pg-konto 972080-6 (+ för familjemedlemskap 20 kr per medlem)
eller Swish 1234219945
För betalning från utlandet: IBAN: SE75 9500 0099 6026 0972 0806, BIC: NDEASESS

Medlemskap ger:

  • Löpande nyhetsbrev från CHF via e-post.
  • Gemenskap vid föreningens månadsmöten, årsmöten, sammankomster och cykelturer
  • Tillgång till trycksaker i cykelhistoriskt register
  • Eventuella subventioner vid evenemang

Namn *

Epost *

Telefon

Adress *

Postnummer *

Postort *

Meddelande

Fält med (*) är obligatoriska