Cykelhistoriska registret – info

Som alla har märkt har Cykelhistorisk registret legat nere under en längre tid vilket är mycket tråkigt. Orsaken är från början att vårt webbhotell bytte miljö efter ett ägarbyte vilket medfört att installationen av sajten i Joomla helt enkelt inte fungerade i den nya miljön med andra förutsättningar.

Vi tittar vidare på andra lösningar och i mån av tid kommer vi försöka att i en eller annan form sätta upp det igen. Informationen är ej förlorad på något sätt utan allt arbete ni alla har lagt ned i uppbyggandet av registret är absolut inte förgäves.

Integritetspolicy

Cykelhistoriska föreningen har i och med GDPR upprättat en integritetspolicy som man hittar i menyn uppe till höger.

Policyn kan komma att uppdateras efter hand så vi till fullo uppfyller de mer strängare krav på hantering av personuppgifter.