NYMANS CYKELHISTORIA
- HERMES -

År 1873 öppnar Anders Nyman en Kirurgisk Instrumentmakarverkstad på Dragarbrunnsgatan 25 i Uppsala. Av någon anledning drygade Anders ut verksamheten med reparationer av nymodigheten velociped från 1880.Under 1888 lär den första velocipeden tillverkas, en höghjuling. Beklagligt nog avled Anders redan året därpå endast 49 år gammal. Hans änka tog över verksamheten och drev den fram till 1893 då firman gick vidare till sönerna Adolf Fredrik & Janne Nyman.

Bröderna Nyman förhyrde 1894 en större verkstadslokal mitt över gatan, Dragarbrunnsgatan 28. Där utvecklades verksamheten och företaget ombildades till A. F. & J. Nymans instrumentmakeri och velocipedfabrik.

Nu började då lanseringen av cyklar, men endast omkring 10 velocipeder blev verklighet under 1894. Häromkring dyker namnet Hermes upp på cyklarna för första gången.

Som medlem i Svenska Hjulförbundet fick man 10% rabatt på reparationer av utförda hos A. F. Nyman på Dragarbrunnsgatan 25 & 30.

Redan 1895 blev lokalerna otillräckliga och en ny förhyrdes, Svartbäcksgatan 8, till denna större butiken hörde även ett stort lagerrum med tre fönster utåt Svartbäcksgatan vilket användes som skyltfönster. Till affären hörde även ett mindre rum till kontor samt en intilliggande verkstad. Man försålde här även importerade cyklar.

Under 1896 tillverkades kring 100 velocipeder och hade även en verkstad med möjlighet att framställa däck och slang. Nymännen lade inte ner mycken energi på att marknadsföra sin cykeltillverkning vilket framgår av den fåtaliga reklam som kan hittas där enbart tillbehören marknadsförs. Vad vi vet är att Janne ägde en reparationsverkstad och att Nymans huvudsakligen gjorde reklam för sina däck Hermes och i viss mån tillbehör. Nyman utvecklades med cykelns ökande popularitet och utvecklingen var god, 48 anställda 1898.

Då nytt kapital behövdes ombildades företaget 1899 till Aktiebolaget Nymans verkstäder (NV). Nymans hela affärsrörelse överlämnades till AB Nymans Verkstäder enligt upprättat kontrakt den 10:e mars 1899.

1900 började så den riktiga stora fabrikstillverkningen av cyklar där man först tillverkade ca 500/år runt sekelskiftet innan fabriken kommit igång på allvar. Åren som följde steg tillverkningen till ca 2.000/år och 1905 beräknas tillverkningen till 2.500 velocipeder och 500 monteringssatser.

Den 25 maj 1910 drabbades butiken och verkstaden på Dragarbrunnsgatan 10 av en förödande brand mitt i högsäsongen. Företaget tillverkade vid denna tid cyklar, däck & slangar samt reparerade, lackerade, förnicklade och bedrev detaljförsäljning.

Med branden övergavs detaljförsäljningen i egen regi då cykeltillverkningen expanderat så stort. Resterande lager, inventarier och de hyrda lokalerna såldes till Fram-tillverkaren Josef Eriksson som bedrev cykelfabrikation intill. Mellan 1910 till 1920 ökade produktionen av cyklar. Man har beräknat att omkring 24 000 cyklar/år tillverkades det sistnämnda året. Året innan, 1919, öppnade NV den första filialen, vilket blev Malmö.


Hermesvelociped från 1902

Utöver en mängd tävlande som använde Hermes återfinns Mälaren Runt-specialisten Henrik Morén och sedan även starke Harry Stenqvist som tog guld vid OS i Antwerpen 1920. Åren på 1920-talet blev minst lika oroligt för cykeltillverkarna som decenniet innan varit för världen. Nyman förlorade sina förgrundsgestalter i Adolf Fredrik 14/6 1921 och hans bror Janne 20/7 1923 därefter drevs bolaget framgångsrikt vidare trots dalarna i konjunkturen.

Stockholmstillverkaren August Lindblad som tillverkade Crescent & Drott hade redan 1929 börjat förhandla om ett samgående. Först 1931 var tiden dock mogen för detta och ett avtal slöts mellan företagen. där produktionen snabbt men gradvis övergick till Uppsala redan samma år. Med Lindblad förvärvades även agenturen för de dugliga Torpedonaven från Fichtel & Sachs AG (Torpedo).

Företaget Lindblad drevs därefter som försäljningsorganisation. En del av marknadsföringen var också de allt mer populära landsvägstävlingarna där man nu stod med två stall, de Röda Hermes-cyklisterna från framför allt Uppsala samt de Gula Crescentcyklisterna från främst Stockholm.

Vegasmaskoten inspirerades av den populära western och indiankulturen, ett indianhuvud med full fjäderskrud.

Nymans kapacitet var stor och redan 1933 var det dags att växa i och med övertagandet av nästa firma, Vega- tillverkaren Östergötlands Velocipedfabrik i Linköping.

För att inte förstöra cyklarnas identitet var man noga med att använda cyklarnas många skilda detaljer såsom ramornament, frontmärken mm. Även 1930-talets populära maskot på framskärmen skildes det på. Crescent och Drott fick "Damen sittande i månskära" i profil. Alla cyklar ärades inte med dessa skönheter men de gick ändå att köpa.

Hermesmaskoten med Hermes i sin bevingade hjälm.

Nymans fick som många andra se orderböckerna fyllas mot 30-talets slut och man var uppe över 1 million cyklar vid 1938. Under denna tid fick Sverige se ett uppsving av transport-, turistracer- och tandemcyklar, även den körkortsfria lättviktaren får stort genomslag där Lindblads säljer Blixt.

Från1939 kom även den anrika och stora stockholmstillverkaren Wiklunds Velocipedfabrik med ärorika Nordstjernancyklarna att ingå i Nymansfären. Cykeltillverkningen av Nordstjernan förlades naturligtvis därefter till Uppsala. Påverkan av Nymans som tillverkare syns tydligt i katalogens kraftigt utökade modellprogram. Filialerna var viktiga skyltfönster och växte ständigt under åren. Filialerna var nu 12 till antalet och låg i de större orterna som Malmö, Stockholm, Göteborg, Linköping, Karlstad, Örebro, Västerås, Sundsvall, Luleå, Falun och Umeå.

Då de uppköpta bolagen som tidigare drivits vidare som fristående försäljningsbolag kom att ingå i moderbolaget 1941, blev de enskilda märkenas profiler nu allt mindre, utom i marknadsföringen. Expansionen och försäljningsökningen under kriget, trots brister i materialtillgång, gjorde att antalet anställda tredubblats, där då 1 300 kom att arbeta i Uppsala.

Förutom filialerna var tävlingsverksamheten mycket viktig där tävlingarna var riktiga publikmagneter och cyklisterna hjältar. Vad som blev av Wiklunds tävlingsverksamhet kan jag bara spekulera i, troligt är att de bästa sögs upp i organisationen kring främst Crescent. Av de fyra olika märken som ingick i Nymansfären profilerade sig Crescent som tävlings och sportcykeln. Nästan alla stora cyklister vid den här tiden cyklade en Crescent. Kriget påverkade självfallet tillgången på varor och importspärren omöjliggjorde import av racerdäck. Nyrekryteringen blev även hårt drabbad då bara ett fåtal elitcyklister fick uppbackning. Antalet elitcyklister minskade totalt i Sverige från 1 713 år 1939 till 1 013 år 1946.

Kriget drabbade Nymanbolagen på fler än ett sätt. Utöver färre tillbehör minskades även tillgången på tillverkningsdelar då staten lade en begränsning på materialtillgångarna. Den viktiga tyska baknavstillverkaren Fichtel & Sachs AG knöts till tysk krigsindustri under andra världskriget och vart ett mål för de allierades attacker. Först mot slutet av kriget skadades fabriken så svårt att tillgången blev märkbart påverkad där Nyman blev särskilt drabbad i som dess agent i Sverige. Torpedonavens efterfrågan var omåttligt stor, men svåra att erhålla för alla efter kriget. Därför bildades ett separat bolag i Sverige , AB Torpedo NV, för att licenstillverka dessa mellan 1947 till 1950-talets början.

Sammanslutningen av de fyra bolagen Nymans, Lindblads, Östergötlands Velocipedfabrik & Wiklunds markerades den 1/6 1947 då företaget bytte namn till Nymanbolagen AB. En ny logotyp, en sköld delad i fyra kvadrater, röd/gul, symboliserade de fyra märkena: Hermes, Cresent, Vega och Nordstjernan, med bokstaven N för Nyman centralt placerad.

Tävlingscyklisterna fick även dom finna sig i nyordningen då Nymanbolagen helt koncentrerade sig på Crescent och Cresentcyklisterna, där Harry Snell 1948 triumferade i världsmästerskapet på en Crescent. Harry blev Sveriges andre världsmästare på cykel. Strax därpå var den första Världsmästarcykeln född.

De 4 märkena blev inte ensamma länge, för redan 1948 införlivades Aktiebolaget Velocipedaffären Viktor som sålde Hinden av Nymandelar. Med de många märkena och stor kapacitet var man redan 1949 uppe i 3 miljoner tillverkade cyklar. Kring 1950 sysselsatte Nyman 1 600 personer som tillverkade nära en cykel i minuten under i början av 50-talet. Produktionen låg nu på 150 000 cyklar, 15 000 motorcyklar samt halvfabrikat och delar till ytterligare 100 000 cyklar.

Cykeltillverkarna led nu ingen större brist på delar när krigets efterverkningar ebbat ut. Detta märks då cyklarna kan fås med en mängd tillbehör och olika växlar. En av dessa nyheter är Nymodyn som har integrerad generator i trumbromsnavet fram, något Shimano har lanserat som nyhet den senaste tiden. Navgeneratoridén är egentligen äldre då Sturmey-Archer tillverkade en Dymohub redan 1936.

Den 1 juli 1952 fick Sverige liberalare bestämmelser för hjälpmotordrivna cyklar vilket gjorde att hjulen fick extra fart i alla överlevande fabriker, fast den rena cykeltillverkningen kom att minska betydligt när alla över 15 önskade sig en egen Moped. Nyman kom att nästintill heltillverka en egen moped med motor och allt. Autopedens motor vidareutvecklades till en utombordsmotor, motorgräsklippare och motorsåg. Utvecklingen av ständigt nya mopedmodeller kom att anstränga företagets kassa mot 50-talets slut, men mopedens utveckling får dock någon annan berätta.

Underhållet av stallet med racercyklister som sponsrades var även det en belastning men fick vara i stort sett oförändrat till viss del.De många motorcykeltävlingarna drog publik och dess popularitet tog man till sig genom att för barnen erbjuda tuffa cyklar med speedwaystuk. Styre med fågelpinne, bakhjul med nabbade däck och limpa.

Expansionen på gick hela tiden med nya varor och fler lokaler där Apollocykeln blev en del av Nymansfären genom 1956 års förvärv av M. Berlin & Co i Värnamo. Med cyklar, motorcyklar och mopeder på programmet nåddes år 1958 fyra miljoner tillverkade fordon. Nummer 4 miljoner vart en Crescent 2000S.

Från 1959 kom en nyhet som många än idag sammankopplar med Crescent, den pepitarutiga dekalen. En dekal som kom att fästas på snart sagt allt som bar namnet Cresent.

Monark hade redan ett stort aktiekapital i Nyman då planerna på ett sammangående för att nå stordriftsfördelar slutligen utannonserades i pressen. Avtalet blev klart 14/6 1960 och fusionen genomfördes redan 1/9 samma år. Chefen för det nya bolaget med 5 000 anställda blev Monarkchefen Tage Warborn med Nymanbolagets chef Gustaf Grahn tänkt som vice ordförande, men denne avgick med pension. Platschef blev Gösta Berlin som kom till Nymans med uppköpet av M. Berlin & Co.

Monark-Crescent AB blev bolagets nya namn där cyklarna fick stryka på foten då stordriftsfördelar och ett avtal med Husqvarna genomfördes 1/9 1961. I Uppsala var intentionen att enbart båtmotor-, diskmaskin- och gräsklippartillverkningen skulle fortsätta utöver viss legotillverkning för bilindustrin. Rationaliseringarna genomfördes och den 12/3 1963 tillverkades den sista riktiga Nymancykeln.

Sammanställt av Åke Stenqvist med ett tack för hjålpen till Bengt Eriksson och Sven Larsson
Kållor: Hjulsport, Ålskade cykel & en stor mängd smånotiser.

<Tillbaka