CHF - Mekartips

 
 

Montering av vevparti av Faubertyp

 
 
Vevpati av Faubertyp
 
 
Foto och text: Kjell Ahlqvist:
 
  Den här sortens vevparti som användes på svenska cyklar under många år kallas "Fauber Special". Special är varianten med stoppklack i vevklingan (1) i stället för skruvar. Gängorna på veven (2) är olika för att lagerkonan (3) skall kunna gå fri när man trär in den. Konan mot klingan är högergängad och håller även fast dammskyddet (5) Den högra lagerskålen (6) närmast klingan är den grunda av de två. När man skruvat dit 5 med 3 kan man trä på lagerskålen och lagerringen (8) och sen trä veven igenom vevlagerhylsan. Sen drar man fast lagerskålarna 6 och 7 med trampriktningen och kan sen montera delarna 8-4-9-10 och 11 i den ordningen. Lagerkonan 4 och stoppmuttern 11 är vänstergängade. Genom att vrida 10 kan man finjustera lagerspelet. De flesta av delarna på bilden finns att köpa som reservdel hos seriösa cykelhandlare.  
  Fauber-vevpartiet har fått sitt namn efter W.H. Fauber i Chicago som 1893 fick patent på denna konstruktion.  
     

< Tillbaka