Cykelhistoriska registret – info

Som alla har märkt har Cykelhistorisk registret legat nere under en längre tid vilket är mycket tråkigt. Orsaken är från början att vårt webbhotell bytte miljö efter ett ägarbyte vilket medfört att installationen av sajten i Joomla helt enkelt inte fungerade i den nya miljön med andra förutsättningar.

Vi tittar vidare på andra lösningar och i mån av tid kommer vi försöka att i en eller annan form sätta upp det igen. Informationen är ej förlorad på något sätt utan allt arbete ni alla har lagt ned i uppbyggandet av registret är absolut inte förgäves.

Cykelhistoriskt register – UR FUNKTION

Nu finns ett cykelhistoriskt register under CHFs flagg online åtkomligt för alla. Där kan man lägga in egna cyklar, söka bland andras, se bilder, grotta ned sig i ramnummer eller komponenter, samt även använda registret till åldersbestämning av sina egna cyklar. Registret hittar ni här.

Fram till idag har det matats in 863 cyklar varav 193 med bilder.