Bli medlem i CHF

Bli medlem nu!

Skicka ett mail till vår gemensamma kassörmail bit@cykelhistoriska.se med följande uppgifter:

– Namn
– E-post
– Telefon
– Postadress

Sätt in 200:- på pg-konto 972080-6 (+ för familjemedlemskap 250:-)
eller Swish 1234219945
För betalning från utlandet: IBAN: SE75 9500 0099 6026 0972 0806, BIC: NDEASESS

Medlemskap ger:

  • Velocipeden
  • Gemenskap vid föreningens månadsmöten, årsmöten, sammankomster och cykelturer
  • Eventuella subventioner vid evenemang