Från Bissmark & From till Per Froms Velocipedfabrik

Den moderna velocipedindustrins fader
Per From (1856-1931)

Per From föddes till ett fattigt hem i Norrbyn, Söderdala församling i Helsingland. Redan som ung anställdes han i Bergviks pappersmassafabrik, och anställdes därefter vid Askesta mekaniska verkstad. Där fick han sin grund i mekaniken. Efter tre år i Askesta styrdes kosan mot huvudstaden där han erhöll arbetet på W. Wiklunds mekaniska verkstad och sedemera Bolinders mekaniska verkstäder. Efter tre år på Bolinders med en grundlig praktik i mekaniskt arbete. Aftonundervisningen på Tekniska skolan gav honom dessutom ett första pris i matematiska avdelningens tävlan.

LÄROTIDEN I AMERIKA

Den kunskapstörstande mekanikern satsade nu vidare och fick förmånliga rekommendationer och medel för att lära sig mer i utlandet. Färden gick till utvecklingens land Philadelphia, i Amerika, där han planerade att resa runt och besöka en hel del platser. I stället fick han snart anställning i Baldwins lokomotivverkstad. Duktig som han var avancerade han snabbt till förman vid en mindre avdelning. Samtidigt fortsattes Tekniska skolans studier vid Franklin Institute. Efter 4 års inkomstbringande arbete gav han sig av sommaren 1883 och 27 år gammal på den rundresa han från början planerade. Många mekaniska verkstäder och industrier i östra och nordvästra staterna besöktes innan resan hemmåt på hösten.

FRÅN BISSMARK & FROM TILL PER FROM

Som sällskap på färden hemmåt hade han ingenjör Carl Bissmark från Halmstad som arbetat vid Philadelphias vattenledningsverk. De två hade knutit bekanskapens band i Philadelphia och kommit överens om att grunda en affär i Sverige. Halmstad var det tänkt, men Stockholm blev det och Bissmark & From etablerades i november 1883. Bissmark tvingades dock redan efter ett halvår överta sin faders affärsverksamhet och utträda från den nystartade firman. Nambytet blev till Per From och den anspråkslösa lilla fabriken i huset nr 34 C på Luntmakargatan hade en handdriven borrmaskin och en trampsvarv samt 3 arbetare. Där tillverkades injektorer, stickmaskiner och smärre verktygsmaskiner, allt efter hemförda amerikanska modeller. Per Froms injektorer fick sin marknad i både Norge och Sverige. År 1884 inträffar en viktig vändpunkt för firman. Per From som betraktat velocipeden & höghjulingen hade ingen tanke på att tillverka något dylikt. Efter Östbergs velocipedtillverkning upphört på 1870-talets början var de 5-6 som fanns i Stockholm av utländsk härkomst. Då en svensk ingenjör som nyligen vistats i Skottland ändå uppmanade honom att påbörja tillverkning av höghjulingar gav han höghjulingstillverkningen ett försök.

pf1

FÖRSTA SVENSKA HÖGHJULINGEN

Strax var den första svenska höghjulingen och moderna velocipeden tillverkad. Förste köparen var kapten ”Nalle” Frestadius och under det första året tillverkades ett 20-tal höghjulingar. Som den enda svenska velocipedtillverkaren och det ökande användandet fick From ett försprång han utnyttjade väl.

SÄKERHETSCYKELNS GENOMBROTT

En helt ny tid kom då engelsmannen JK Starley 1884 ”uppfann” den sk säkerhetsvelocipeden som kunde brukas av mer normala människor. För en höghjulingscyklist var ”efven liten tufva stjälpa stora lass” den bittra verkligheten. Men med den normalare velocipeden behövdes inga fler cirkuskonster av viga atleter och som med risk för lif & lem försatte sig i livsfara bara för att få nöjet att glida längs vägarna. Nåja, höghjulingen såg egentligen farligare ut än det var, i alla länder stod dåtidens bilister, kuskarna, för flest dödsfall i trafiken. Då fanns ingen noll-vision. Redan 1885 visade From upp den första svenska säkerhetscykeln på en utställning under påskhelgen i Norra latins gymnastiksal. Intresset var stort och fler såg möjligheten att själv kunna införskaffa sig en dylik klenod. Fabrikationen ökade hela tiden så lokalen blev för liten, därför flyttades fabriken till Mäster Samuelsgatan 54 B och den nu 20-talet stora styrkan följde med. Inriktningen var nu nästan helt fokuserad på velocipedtillverkning.

pfherkules

Arbetet med att följa utvecklingen gjorde flera studieresor till England nödvändiga. I Sverige blev hans stora insats för velocipedspridningen startandet av tidningen Hjulsport 1892 vars redaktör han förblev i sex år. Redaktionen var även den placerad på samma adress som fabriken. Med statsanslag for han också till Chicagoutställningen 1893 och kvarblev i Amerika en månad för att åse de nyuppförda velocipedfabrikerna.

FABRIKEN & TILLVERKNINGEN

Allmänheten på hjul blev hela tiden alltfler, trots det höga priset. Fabrikationen av svenska cyklar ökade med fler tillverkare, men även den engelska och amerikanska importen var viktig. From´s velocipeder stod nu nära toppen när det återigen hösten 1895 var dags att byta lokal. Mäster Samuelsgatan 26 inköptes och nya verkstadshus uppfördes.

pfvelofab

De luftuppvärmda, ljusa och luftiga lokalerna hade elektriskt ljus från en 4 hästars Bolinders ångmaskin, medan verket i övrigt drevs av en 8 hästars Vulcan ångmaskin. De 125 arbetarna gjorde så mycket cykel de kunde utan att behöva importera alltför många delar. Med velocipeder tillverkade i smedja och verkstäder för gummiringar, sliperi, lackering, förnickling och hopsättning, såld genom det mot gatan liggande försäljningsmagasinet kan man nog säga att en cykel från From var helt svensktillverkad (nästan). Förnicklingsverket var av amerikanskt fabrikat och system, medan lackeringen var inredd efter engelskt mönster. År 1899 byts adressen i reklamen ut mot Mäster Samuelsgatan 34. Troligen flyttades butiken som legat i fabrikens bottenplan på Mästersamuelsgatan 26 till den centralare placeringen.

from1891

SLUTET PÅ EN CYKELERA

Allt varar dock inte för evigt. Konkurrensen blev mördande i början av 1900-talet och flera utländska men framför allt svenska tillverkare dök upp. Bland annat startades en tillverkning av kassaskåp för att dryga ut tillverkningen. Starkast av cykeltillverkarna var nu Husqvarna som var störst i Norden med sina dryga 5 000 tillverkade cyklar per år 1905. Kring 1910 avstannade tillverkningen av cyklar för From som sadlade om till lönsammare verksamhet.

Fabrikör Per From avled 1931, 74 år gammal, efter ett rikt liv i hjulets spår. Han hade under sin livstid satt standarden för vad som var en bra cykel och visat vägen för andra cykeltillverkare, där många följde hans goda exempel i nära 70 år.

Källor: Hjulsport m.m. Med ett stort tack för hjälpen till Sven Larsson! Sammanställt av Åke Stenqvist