Fakta om Cykelhistoriska Föreningen

Cykeln är det fordon som kanske mer än något annat, ändrat förutsättningarna för de breda folklagren att kunna förflytta sig annat än till fots. ChF är en förening för oss som vill hjälpas åt att hålla klenoder vid liv, renovera en ögonsten eller bara färdas på. En cykel av äldre årgång ger förhöjd känsla oavsett syftet med färden.

Cykelhistoriska föreningen är en ideell förening för personer med intresse för äldre cyklar och vår tids klassiker. Föreningens målsättning är att främja intresset genom att bevara eller renovera cyklar. Föreningen har också som mål att främja möjligheterna till utbyte, försäljning och köp av cyklar och/eller delar eller till cykelhistoria anknutna tillbehör, litteratur o dyl.

I början av 1997 bildades föreningen som under första året fick närmare 140 nya medlemmar i hela landet. Föreningen ger ut en medlemstidning där namnet har anor från cykelbranschen redan på 1920- och 30-talen. Föreningen driver också ett populärt forum på Facebook där diskussion förs löpande kring allehanda som berör cyklar av historiskt intresse.

Välkommen som medlem i Cykelhistoriska föreningen!