Styrelse från och med årsmötet 2023

Ordförande – Martin Fredberg
Vice ordförande – Mattias Holgersson
Kassör – Peter Krume
Sekreterare – Jochen Fritz
Ledamot – Charlotte Paghall
Ledamot – Carl-Fredrik Ekström
Ledamot – Theodor Paues
Suppleant – Dag Hammar