Från Bissmark & From till Per Froms Velocipedfabrik

Den moderna velocipedindustrins fader
Per From (1856-1931)

Per From föddes till ett fattigt hem i Norrbyn, Söderdala församling i Helsingland. Redan som ung anställdes han i Bergviks pappersmassafabrik, och anställdes därefter vid Askesta mekaniska verkstad. Där fick han sin grund i mekaniken. Efter tre år i Askesta styrdes kosan mot huvudstaden där han erhöll arbetet på W. Wiklunds mekaniska verkstad och sedemera Bolinders mekaniska verkstäder. Efter tre år på Bolinders med en grundlig praktik i mekaniskt arbete. Aftonundervisningen på Tekniska skolan gav honom dessutom ett första pris i matematiska avdelningens tävlan.

more ”Från Bissmark & From till Per Froms Velocipedfabrik”