Velocipeden N:o 62 nu äntligen utkommen

Efter många längtansfulla stunder är nu senaste numret av Velocipeden utskickat till medlemmarna. Det är med stor glädje man bläddrar igenom detta nummer då det är intressanta reportage, välskrivna artiklar och snygg layout på kvalitetspapper och givetvis i färg.

Orsaken till den sena ankomsten av tidningen beror på att det behövs med ideella krafter för att hantera hela flödet, allt ifrån skriva artiklar, layouta, skanna gamla trycksaker eller hantera med logistiska aspekter.

Alla intresserade tar genast kontakt med vår eminenta redaktion på epostadressen: velocipeden@cykelhistoriska.se

Velocipeden

Velocipeden är vår föreningstidskrift med artiklar om och kring cykelhistoria. 

Alla nummer kommer så småningom att finnas till beskådan i trycksaksregistret och för att se de digitala utgåvorna så behöver man ha inloggningsuppgifter och ha medlemsbehörighet.

Vill du involvera dig i redaktionen, skriva artiklar, tycka till eller har idéer om reportage eller har fina bilder eller dokumenta att dela med dig av i Velocipeden så mejla velocipeden@cykelhistoriska.se

Bli medlem i CHF

Bli medlem nu!

Skicka ett mail till vår gemensamma kassörmail bit@cykelhistoriska.se med följande uppgifter:

– Namn
– E-post
– Telefon
– Postadress

Sätt in 100:- på pg-konto 972080-6 (+ för familjemedlemskap 20 kr per medlem)
eller Swish 1234219945
För betalning från utlandet: IBAN: SE75 9500 0099 6026 0972 0806, BIC: NDEASESS

Medlemskap ger:

  • Löpande nyhetsbrev från CHF via e-post.
  • Gemenskap vid föreningens månadsmöten, årsmöten, sammankomster och cykelturer
  • Eventuella subventioner vid evenemang